De beste optie voor uw VVE
De voor- en nadelen van iedere variant

Er zijn drie oplossingsrichtingen mogelijk voor zonnepanelen op het dak van een VVE. Hieronder sommen we de voor- en nadelen voor u op.

 

1. Zonnepanelen aansluiten op collectieve voorzieningen

 • Voordeel:

  • Vanuit de VvE

  • Iedereen profiteert in zelfde mate

  • Geen investering individuen

 • Nadeel:

  • Uit financiële reserves VvE

  • Pas voordeel voor leden nadat investering is terugverdiend

  • Installatie kan niet worden meegeteld in EPC-norm (energie-label)

  • Bij hoog energieverbruik (meer dan 30.000 kWh per jaar) lage opbrengsten
  • Bij laag energieverbruik (10.000 kWh per jaar, of minder) weinig panelen nodig en dak over

  • ALV besluitvormingsproces veelal een drempel

  • In geval van gemengd bezit (kopers en woningcorporatie) vaak geblokkeerd door woningcorporatie (hogere servicekosten).

2. Zonnepanelen aansluiten op individuele huizen

 • Voordeel:

  • Geen investering VvE

  • Hoogst mogelijke opbrengst van de zonnepanelen

  • Installatie wordt meegeteld in EPC-norm (energie-label)
 • Nadeel:

  • Aparte installaties per huis – aparte kabels, aparte omvormers

  • Niet alle bewoners kunnen in gelijke mate profiteren – bewoners begane grond moeten bijvoorbeeld lange kabel trekken (duur en energieverlies)

  • Onzekerheid over toekomst van salderen (mogelijk lagere opbrengsten)

  • Mogelijk issues met dak onderhoud (eigenaren installaties moeten opdraaien kosten verplaatsen)

  • Starre oplossing – eenmaal geplaatst geen/beperkt ruimte voor nieuwe panelen of andere verdelingen

  • ALV besluitvormingsproces veelal een drempel – niet iedereen profiteert in gelijke mate

3. Zonnepanelen voor alle bewoners:

 • Voordeel:

  • Geen investering vve, ook geen risico bij VvE

  • Bewoners bepalen zelf hoogte van participatie en investering

  • Eén installatie, één eigen aansluiting elektriciteitsnet

  • Energiebelasting wordt verrekend

  • Keuze uit meer energieleveranciers

  • Hoogste opbrengsten geproduceerde energie

  • Installatie kan meegeteld worden in EPC-norm VvE (energie-label)

  • Bij dakonderhoud zijn kosten verplaatsen installatie voor coöperatie

  • In geval van gemengd bezit (kopers en woningcorporatie) meestal niet geblokkeerd door woningcorporatie, omdat er geen verhoging servicekosten is en ook huurders kunnen participeren.

 • Nadeel:

  • Geen direct verbruik energie door deelnemers

  • Aparte juridische entiteit naast VvE: energie coöperatie

  • Additionele jaarlijkse kosten door coöperatie (admin, aansluiting, bank)

  • Administratieve last (doorgeven energieopbrengsten aan leveranciers)

  • Mogelijk issues met verhuizen: overdracht aandeel aan nieuwe/andere bewoners

  • Niet alle energieleveranciers ondersteuning systematiek

  • ALV besluitvormingsproces kan drempel vormen

 

Veel om over na te denken dus! Bent u een zonnepanelen project aan het opzetten en wilt u snel inzicht in de mogelijkheden voor uw VVE? Laat vandaag nog een Quick Scan doen, dan weet u binnen een week meer.

Doe de Quick Scan

Foto achtergrond: © Google Earth