Zon op Albatros
Cooperatie voor eigenaren en huurders in VVE De Albatros - Lamellen


Beste VvE leden, De afgelopen periode is uitgezocht hoeveel zonnepanelen er op de daken van De Albatros lamel 2, 3 en 4 geplaatst kunnen worden. Dit aantal is helaas veel lager dan van te voren was ingeschat en de kosten hoger dan geraamd. Dit komt door: De hoogte van ons complex. Daardoor is de windbelasting redelijk hoog waardoor de panelen ver van de dakrand gelegd moeten worden. De hoge windbelasting zorgt voor een zwaardere en duurdere draagconstructie. Door bestaande obstakels (satellietschotels, technische installatie en daklichten) dan ingeschat kunnen er minder panelen geplaatst worden. We zijn tot de conclusie gekomen dat het plaatsen van zonnepanelen op ons complex commercieel niet heel haalbaar is. Daarom is er besloten om dit initiatief te beëindigen. Mocht je toch zelf groene stroom willen opwekken en energiebelastingvoordeel willen ontvangen dan kun je deelnemen aan een zonnepanelen-project binnen je postcoderoos.

De VvE onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om zonnepanelen op het dak van de VvE te plaatsen én of er voldoende animo is onder de bewoners is. Als u bewoner bent, kunt u zich voor meer informatie wenden tot het bestuur van de VvE of de werkgroep.