Zon op Albatros
Cooperatie voor eigenaren en huurders in VVE De Albatros - Lamellen


Beste VvE leden, De afgelopen periode is uitgezocht hoeveel zonnepanelen er op de daken van De Albatros lamel 2, 3 en 4 geplaatst kunnen worden. Dit aantal is helaas veel lager dan van te voren was ingeschat en de kosten hoger dan geraamd. Dit komt door: De hoogte van ons complex. Daardoor is de windbelasting redelijk hoog waardoor de panelen ver van de dakrand gelegd moeten worden. De hoge windbelasting zorgt voor een zwaardere en duurdere draagconstructie. Door bestaande obstakels (satellietschotels, technische installatie en daklichten) dan ingeschat kunnen er minder panelen geplaatst worden. We zijn tot de conclusie gekomen dat het plaatsen van zonnepanelen op ons complex commercieel niet heel haalbaar is. Daarom is er besloten om dit initiatief te beëindigen. Mocht je toch zelf groene stroom willen opwekken en energiebelastingvoordeel willen ontvangen dan kun je deelnemen aan een zonnepanelen-project binnen je postcoderoos.

De VvE onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om zonnepanelen op het dak van de VvE te plaatsen én of er voldoende animo is onder de bewoners is. Als u bewoner bent, kunt u zich voor meer informatie wenden tot het bestuur van de VvE of de werkgroep.

Zon op VVE
Zonnepanelen voor grote en kleine VvE's.

Ons doel is het VvE’s zo makkelijk mogelijk te maken om zonne-energie op haar daken op te wekken, zodat leden en bewoners er beter van worden.

Er zijn nog veel te weinig VvE’s in Nederland met een dak vol zonnepanelen. De oorzaken zijn divers, maar veelal is de besluitvorming in de ALV van de VVE een struikelblok. Ondersteuning van Zon op VvE leidt meestal tot een positief besluit om zonnepanelen op het dak te plaatsen.

Mogelijkheden

Elke zonnepanelen oplossing heeft zijn voor- en nadelen. Maar leeg laten van het dak is in deze tijd geen optie! Lees meer over de voor- en nadelen van de drie varianten.
Drie varianten

De Quickscan

Voor VvE’s die willen weten wat voor hen het meest aantrekkelijk is, kunnen we een Quick Scan uitvoeren voor zonnepanelen of voor de hele energie huishouding.
Doe Quick Scan

Begeleiding

Grote en kleine zonnepanelen projecten, we hebben het vaker gedaan, en kunnen je VvE desgewenst van A tot Z begeleiden.
Lees meer

We analyseren de situatie per VVE en geven helder inzicht in de verschillende mogelijkheden, wat de kosten en baten zijn van elke oplossing en -niet onbelangrijk- de voor en nadelen. Deze bevindingen delen we -in opdracht van het bestuur- met alle leden van de VvE, zodat zij nog voor de ALV goed weten waar zij over gaan stemmen en wat de risico’s voor het als eigenaar en voor de VvE als geheel zijn.

Hierdoor wordt het afwegingsproces transparanter en makkelijker. En komt het in veel gevallen tot positieve besluitvorming over zonnepanelen.

Projecten in de buurt?

Postcode
Huis

Foto achtergrond: © Google Earth