Zon op VvE Lamarckhof
Bewoners van de VVE kunnen binnenkort zelf zonnestroom opwekken

VvE Lamarckhof gaat zonnestroom opwekken op het dak van VvE Lamarckhof - Amsterdam! Deze stelt hiervoor haar dak beschikbaar aan de leden van de VvE.

U kunt zich aanmelden voor het project op .

Er worden circa 280 zonnepanelen op het dak van de VvE geplaatst. Hiermee zal naar verwachting jaarlijks 75.000 kWh opgewekt worden, gerekend over de eerste 15 jaar. De zonnepanelen zijn beschikbaar voor de leden van de VvE en indien gewenst ook voor de VvE zelf. De deelnemers aan het project profiteren via de Regeling Verlaagd Tarief van de teruggave van energiebelasting en ontvangen ook een deel van de stroomverkoop.

Wilt u meedoen met Zon op Lamarckhof? Dan kunt u voor-inschrijven op het project van VvE Lamarckhof. Dit verplicht u nog tot niets.
Klik dan hier

Bij voldoende belangstelling gaat het project echt van start. Dan gaat VvE Lamarckhof offertes aanvragen en worden de kosten voor deelname bepaald. Zodra die bekend is, kunnen leden van de VvE zich definitief inschrijven. Daarna wordt opdracht gegeven aan een installateur om over te gaan tot plaatsing.

Alle leden die zich hebben aangemeld, worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, krijgen aanvullende informatie en worden uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten.

Zon op VvE begeleidt VvE Lamarckhof bij de voorbereiding, ontwikkeling en realisatie van dit project.