Zon op BilderdykStaete
Cooperatie voor eigenaren van VVE BilderdykStaete

Zon op Bilderdyk Staete Coöperatie U.A. gaat zonnestroom opwekken op het dak van Vereniging van Eigenaars Bilderdyk Staete aan de Ter Haarstraat te Amsterdam! Deze stelt hiervoor haar dak beschikbaar aan de leden van de VvE.

U kunt zich aanmelden voor het project op VvE Bilderdyk Staete - Amsterdam.

Er worden circa 98 zonnepanelen op het dak van de VvE geplaatst. Hiermee zal naar verwachting jaarlijks 27.250 kWh opgewekt worden, gerekend over de eerste 15 jaar. De zonnepanelen zijn beschikbaar voor de leden van de VvE en indien gewenst ook voor de VvE zelf. De deelnemers aan het project profiteren via de Regeling Verlaagd Tarief van de teruggave van energiebelasting en ontvangen ook een deel van de stroomverkoop.

Wilt u meedoen met Zonnepanelen op BilderdykStaete? Dan kunt u voor-inschrijven op het project van Zon op Bilderdyk Staete Coöperatie U.A.. Dit verplicht u nog tot niets.
Klik dan hier

Bij voldoende belangstelling gaat het project echt van start. Dan gaat Zon op Bilderdyk Staete Coöperatie U.A. offertes aanvragen en worden de kosten voor deelname bepaald. Zodra die bekend is, kunnen leden van de VvE zich definitief inschrijven. Daarna wordt opdracht gegeven aan een installateur om over te gaan tot plaatsing.

Alle leden die zich hebben aangemeld, worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, krijgen aanvullende informatie en worden uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten.

Zon op VvE begeleidt Zon op Bilderdyk Staete Coöperatie U.A. bij de voorbereiding, ontwikkeling en realisatie van dit project.