Zon op Hof van Hoytema
Cooperatie op dak VVE Hof van Hoytema


Het doel van de cooperatie is het stimuleren van het gebruik van zonne-energie en het op duurzame en ecologisch onschadelijke wijze produceren, doen produceren, leveren en doen leveren van energie, direct of indirect ten behoeve van leden, alles in de ruimste zin.

De leden van Hof van Hoytema Coöperatie U.A. wekken samen zonnestroom op.
Er staan 204 panelen op het dak van de VvE. De installatie wekt sinds 2020-02-04 duurzame stroom op. Naar verwachting zal er jaarlijks 49.750 kWh worden opgewekt, gerekend over de eerste 15 jaar. In totaal is er al 118.054,18 kWh opgewekt, daarmee hebben we tot nu toe al 65.638,12 kg CO2 bespaard.

De deelnemers aan het project profiteren via de Regeling Verlaagd Tarief van de teruggave van energiebelasting en ontvangen ook een deel van de stroomverkoop.

Wilt u meedoen als er certificaten vrij komen in Zon op Hof van Hoytema - Amsterdam? Dan kunt u zich hier registreren voor de wachtlijst.

Klik dan hier

Het bestuur zal u informeren wanneer er certificaten beschikbaar komen.

Zon op VvE begeleidt Hof van Hoytema Coöperatie U.A. bij de administratieve verwerking van zonnestroomopbrengsten.

Project Start: 2020-02-04
Verwachte productie per jaar: 49.750 kWh

Gerealiseerd met project: Zon op Hof van Hoytema - Amsterdam
Totale productie sinds 04-02-2020: 118.054 kWh
Totale CO2 besparing sinds 04-02-2020: 65.638 kg
Gerealiseerd met project: Zon op Hof van Hoytema - Amsterdam
Totale productie tot op heden: 118.054 kWh
Totale CO2 besparing: 65.638 kg