Zon op Hoogkade
Coöperatie SolarHK op het dak van VvE Hoogkade


Ten behoeve van het project Zon op Hoogkade is de volgende coöperatie opgericht: Coöperatie SolarHK U.A.

Coöperatie SolarHK U.A. gaat zonnestroom opwekken op het dak van VvE Hoogkade! Deze stelt hiervoor haar dak beschikbaar aan de leden van de VvE.
U kunt zich aanmelden voor het project op VvE Hoogkade.

Er worden circa 288 zonnepanelen op het dak van de VvE geplaatst. Hiermee zal naar verwachting jaarlijks 0 kWh opgewekt worden. Met een groot deel van de panelen wordt de gezamenlijke energie consumptie van de VvE (liften, verlichting etc) ingevuld. De overige panelen zijn beschikbaar voor de leden van de VvE. De deelnemers aan het project profiteren via de Regeling Verlaagd Tarief van de teruggave van energiebelasting en ontvangen ook een deel van de stroomverkoop.

Bent u lid van VvE Hoogkade en wilt u meedoen met Zon op Hoogkade? Dan kunt u voor-inschrijven op het project van Coöperatie SolarHK U.A.. Dit verplicht u nog tot niets.
Klik dan hier

Bij voldoende belangstelling gaat het project echt van start. Dan gaat Coöperatie SolarHK U.A. offertes aanvragen en worden de kosten voor deelname bepaald. Zodra die bekend is, kunnen leden van de VvE zich definitief inschrijven. Daarna wordt opdracht gegeven aan een installateur om over te gaan tot plaatsing.

Alle leden die zich hebben aangemeld, worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, krijgen aanvullende informatie en worden uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten.

Zon op VvE begeleidt Coöperatie SolarHK U.A. bij de voorbereiding, ontwikkeling en realisatie van dit project.