Zon op IJburg Blok 17


Dear VvE IJburg Blok 17 members, Last year VvE IJburg Blok 17 decided to make its roof available to the VvE members for a solar energy project. Zon Op Ijburg Blok 17 Coöperatie U.A. is going to generate solar energy on the roof of our apartment building. Our common goal is to lower energy costs for our apartment building, provide solar access to the participants to benefit from the refund of energy tax. This is all achievable with the solar system. You can pre-register and sign up now for the solar project and participate as a member of the VvE IJburg Blok 17. Each participant can identify their annual consumption (kWh) and sign up for the required number of certificates (panels) accordingly. Around 175 solar panels will be installed on the VvE roof. This is expected to generate approx. 51,200 kWh per year. The joint energy consumption of our VvE building will supplied with approx. 40 panels. The other panels are available for the VvE members through the registration and subscriptions process. The participants in the project will benefit from the refund of energy tax via the Regulation Reduced Tariff and each participant will also receive a part of the electricity sale for the generated power with the solar panels.

Zon op IJburg blok 17 Coöperatie U.A. gaat zonnestroom opwekken op het dak van de VvE! Deze stelt hiervoor haar dak beschikbaar aan de leden van de VvE.

U kunt zich aanmelden voor het project op Zon op Blok17.

Er worden circa 175 zonnepanelen op het dak van de VvE geplaatst. Hiermee zal naar verwachting jaarlijks 51.250 kWh opgewekt worden, gerekend over de eerste 15 jaar. De zonnepanelen zijn beschikbaar voor de leden van de VvE en indien gewenst ook voor de VvE zelf. De deelnemers aan het project profiteren via de Regeling Verlaagd Tarief van de teruggave van energiebelasting en ontvangen ook een deel van de stroomverkoop.

Wilt u meedoen met Zon op Blok17? Dan kunt u voor-inschrijven op het project van Zon op IJburg blok 17 Coöperatie U.A.. Dit verplicht u nog tot niets.
Klik dan hier

Bij voldoende belangstelling gaat het project echt van start. Dan gaat Zon op IJburg blok 17 Coöperatie U.A. offertes aanvragen en worden de kosten voor deelname bepaald. Zodra die bekend is, kunnen leden van de VvE zich definitief inschrijven. Daarna wordt opdracht gegeven aan een installateur om over te gaan tot plaatsing.

Alle leden die zich hebben aangemeld, worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, krijgen aanvullende informatie en worden uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten.

Zon op VvE begeleidt Zon op IJburg blok 17 Coöperatie U.A. bij de voorbereiding, ontwikkeling en realisatie van dit project.