Zon op Le Petit Jardin
Cooperatie voor eigenaren van VvE Le Petit Jardin

Zon op Le Petit Jardin Cooperatie UA io gaat zonnestroom opwekken op het dak van VvE le Petit Jardin - Amsterdam! Deze stelt hiervoor haar dak beschikbaar aan de leden van de VvE.
U kunt zich aanmelden voor het project op VvE le Petit Jardin.

Er worden circa 60 zonnepanelen op het dak van de VvE geplaatst. Hiermee zal naar verwachting jaarlijks 0 kWh opgewekt worden. Met een groot deel van de panelen wordt de gezamenlijke energie consumptie van de VvE (liften, verlichting etc) ingevuld. De overige panelen zijn beschikbaar voor de leden van de VvE. De deelnemers aan het project profiteren via de Regeling Verlaagd Tarief van de teruggave van energiebelasting en ontvangen ook een deel van de stroomverkoop.

Bent u lid van VvE le Petit Jardin - Amsterdam en wilt u meedoen met Zonnepanelen op Le Petit Jardin? Dan kunt u voor-inschrijven op het project van Zon op Le Petit Jardin Cooperatie UA io. Dit verplicht u nog tot niets.
Klik dan hier

Bij voldoende belangstelling gaat het project echt van start. Dan gaat Zon op Le Petit Jardin Cooperatie UA io offertes aanvragen en worden de kosten voor deelname bepaald. Zodra die bekend is, kunnen leden van de VvE zich definitief inschrijven. Daarna wordt opdracht gegeven aan een installateur om over te gaan tot plaatsing.

Alle leden die zich hebben aangemeld, worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, krijgen aanvullende informatie en worden uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten.

Zon op VvE begeleidt Zon op Le Petit Jardin Cooperatie UA io bij de voorbereiding, ontwikkeling en realisatie van dit project.