Zon op VvE Nieuw Amstel
Cooperatie voor eigenaren van VvE Nieuw Amstel


De coöperatie Zon op Nieuw Amstel nodigt alle leden van de VvE ‘Nieuw Amstel’ uit voor een informatieavond op 20 november om 19.00 uur in My Bookstore aan de Spaklerweg 16 C.U krijgt alle informatie over wat het betekent om mee te doen in de zonnestroom installatie, en krijgt de gelegenheid om vragen te stellen.

Zon op Nieuw Amstel Coöperatie U.A. gaat zonnestroom opwekken op het dak van Vereniging van eigenaars hoofdsplitsing "Nieuw Amstel", Amstelvlietstraat 159 en 163 tot en met 239 (oneven nummers) te Amsterdam.! Deze stelt hiervoor haar dak beschikbaar aan de leden van de VvE.
U kunt zich aanmelden voor het project op VVE Nieuw Amstel.

Er worden circa 180 zonnepanelen op het dak van de VvE geplaatst. Hiermee zal naar verwachting jaarlijks 50.688 kWh opgewekt worden. Met een groot deel van de panelen wordt de gezamenlijke energie consumptie van de VvE (liften, verlichting etc) ingevuld. De overige panelen zijn beschikbaar voor de leden van de VvE. De deelnemers aan het project profiteren via de Regeling Verlaagd Tarief van de teruggave van energiebelasting en ontvangen ook een deel van de stroomverkoop.

Bent u lid van Vereniging van eigenaars hoofdsplitsing "Nieuw Amstel", Amstelvlietstraat 159 en 163 tot en met 239 (oneven nummers) te Amsterdam. en wilt u meedoen met Zon op VVE Nieuw Amstel? Dan kunt u voor-inschrijven op het project van Zon op Nieuw Amstel Coöperatie U.A.. Dit verplicht u nog tot niets.
Klik dan hier

Bij voldoende belangstelling gaat het project echt van start. Dan gaat Zon op Nieuw Amstel Coöperatie U.A. offertes aanvragen en worden de kosten voor deelname bepaald. Zodra die bekend is, kunnen leden van de VvE zich definitief inschrijven. Daarna wordt opdracht gegeven aan een installateur om over te gaan tot plaatsing.

Alle leden die zich hebben aangemeld, worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, krijgen aanvullende informatie en worden uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten.

Zon op VvE begeleidt Zon op Nieuw Amstel Coöperatie U.A. bij de voorbereiding, ontwikkeling en realisatie van dit project.