Zon op VVE Mercurius – voorbeeld
Cooperatie voor eigenaren en huurders in VVE Mercurius

De VvE onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om zonnepanelen op het dak van de VvE te plaatsen én of er voldoende animo is onder de bewoners is. Als u bewoner bent, kunt u zich voor meer informatie wenden tot het bestuur van de VvE of de werkgroep.